ورود دانش پژوهان و مدرسین

انستیتو درمان هیجان مدار ایران

تنها مرکز مورد تایید و وابسته به انجمن جهانی درمان هیجان مدار در ایران

دوره های اموزشی انستیتو درمان هیجان مدار ایران

دوره آزمایشی

دوره آزمایشی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

عنوان هفتمین دوره

عنوان هفتمین دوره

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

عنوان ششمین دوره

عنوان ششمین دوره

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

عنوان پنجمین دوره

عنوان پنجمین دوره

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

عنوان چهارمین دوره

عنوان چهارمین دوره

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

عنوان سومین دوره

عنوان سومین دوره

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

عنوان دومین دوره

عنوان دومین دوره

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

عنوان اولین دوره

عنوان اولین دوره

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

مشاهده ویدیو

با ما در تماس باشید
Copyright 2024 © IOTech