ورود دانش پژوهان و مدرسین
مدرسین دوره:
سر فصل های دوره:
تقویم رویداد های دوره:
عنوان رویداد تاریخ روز ساعت
X
پیش ثبت نام دوره
شما می توانید از طریق این صفحه درخواست پیش ثبت نام خود را ثبت نمایید و در اولین فرصت ثبت نام شما توسط همکاران ما پیگیری و ثبت نهایی خواهد شد
بدیهی است که الویت تکمیل ظرفیت کلاس با افرادی می باشد که پیش ثبت نام کرده اند.
Copyright 2024 © IOTech